Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

Constitueix una alternativa a l'internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.

Els tallers d'estimulació són un servei basat en l'atenció i l'estimulació cognitiva, funcional, psicològica i social de la persona afectada de la malaltia d'Alzheimer o algun altre tipus de demència.

L'atenció en els tallers d'estimulació es realitza tant a nivell individual com grupal, aspecte que es determina a partir de la valoració inicial del malalt i de l'entrevista amb la família.

Les activitats que es realitzen en els tallers d'estimulació estan centrades en treballar sobre:

- La comunicació
- Les capacitats cognitives
- Fisioteràpia/ psicomotricitat
- Manualitats
- Llenguatge vocabulari
- Càlcul
- Atenció
- Projectes intergeneracionals
- Sortides

El transport adaptat de que disposa l'AFATC és una eina clau per poder apropar tots els serveis de l'Associació als malalts i les seves famílies.

A partir del dia 27 de març de 2014 vam comprar una segona furgoneta gràcies a la subvenció de la Diputació de Lleida.

Actualment , l'AFATC disposa de dues furgonetes adaptades per realitzar els desplaçaments necessaris dels usuaris al centre.

Objectius:

- Oferir un entorn adequat a aquelles persones que tenen necessitat d'organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.
- Promoure la recuperació i/o manteniment de la màxima autonomia persona i social.
- Oferir un respir a la família i/o vetllador.
- Aconseguir una bona acollida del servei per part del familiar i/o vetllador i del malalt.
- Elaborar un pla d'AVD adaptades a les necessitats i característiques de cada malalt.

Els menjars són elaborats pel càtering de l'Associació Alba de Tàrrega, els quals ens porten a l'Associació els menús que se'ls demana.

Tota persona pot gaudir dels serveis complementaris; dieta equilibrada i/o adaptada segons prescripció mèdica i control farmacològic.

Aquest servei consisteix en cobrir, el propi domicili, les necessitats dels malalts d'Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives en un estadi moderat de la malaltia i que necessiten ajuda, ja sigui puntualment per a la realització d'agunes de les tasques de la vida diària, o bé per donar unes hores de respir al familiar vetllador.

L'objectiu d'aquest projecte és construir una eina d'ajuda complementària per a l'estimulació de les capacitats cognitives de persones en la fase inicial de l'Alzheimer, i posant especial èmfasi en l'estimulació de la memòria. L'objectiu principal d'aquesta unitat és la prevenció però també la detecció de possibles casos de demència.

Com a eina principal s'utilitza el programa d'estimulació cognitiva GRADIOR.

El Grup d'Ajuda Mútua es un espai de suport i acompanyament psicològic, per lluitar contra l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de suport social, així com per compartir estratègies de convivència amb els familiars de malalts d'alzheimer.

Els tallers de formació per a familiars són mòduls de formació que van adreçats a les persones que tenen a càrrec seu un malalt d'Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives. Amb un plantejament participatiu i un enfocament eminentment pràctic, els tallers faciliten l'aprenentatge de les tècniques concretes que ajuden als cuidadors a realitzar la seva tasca i proporcionen als malalts una millor qualitat de vida.

L’assessorament jurídic és un servei que proporciona informació, suport i acompanyament per la tramitació de la documentació necessària per complir els procediments administratius i legals relacionats amb la Llei de la dependència, tuteles,etc...

El servei de préstec de material és un servei en el qual l'Associació presta aparells ortopèdics a les famílies (cadira de rodes, alça pel wàter, cadira per la banyera, ...).

Cal remarcar que l'Associació disposa d'aquest material per que hi ha hagut famílies que ens han fet donació d'aquests aparells. Aquest servei és gratuït i per tant l'únic que es demana que se'n faci un bon ús i tan bon punt ja no el necessitin el retornin a l'associació per d'altres famílies que el puguin necessitar.