Saltar a continguts

Associació Alzheimer de Tàrrega i Comarca

Navegació

Menú principal

Logopèdia

-

Avalució, diagnòstic i tractament en:

- Trastorns de la parla, dislàlia, disfèmia,
- Trastorn de llenguatge
- Alteracions de la lectura i l'escriptura
- Deglució atípica i respiració oral
- Alteracions neurològiques adquirides: afàsies, disàrtries, disfàgia
- Demències, Parkinson, Alzheimer

Quan parlem de demència ens referim a la pèrdua global de la funció cognitiva que interfereix en les activitats habituals de la persona afectada, tant en la seva relació social com laboral.

L'estat de demència es caracteritza per la disminució de la memòria recent i retrògrada al costat d'altres dèficit, com, per exemple, alteracions del pensament abstracte, judici, coordinació, planificació i organització, parla, escriptura i càlcul, l'avaluació és necessària per arribar al diagnòstic.

Funcionalment, la demència incapacita a la persona que la pateix, sent una conseqüència immediata la interrupció i alteració de la vida social, laboral i quotidiana d'aquesta persona. La dependència serà el fet comú que marcarà la complexitat de les necessitats i demandes alhora que s'agreuja la malaltia.


La logopeda, en concret, lluita contra un dels aspectes que més incapaciten al pacient amb demència: el llenguatge i la comunicació. La teràpia amb aquests pacients anirà destinada a estimular aquestes funcions cognitives, ja que si hi ha una major alteració del llenguatge el pronòstic clínic serà pitjor.

L'actuació logopèdica en aquest camp està degudament fonamentada i encara que pugui semblar innovadora, lluny d'això, hagués d'estar justificada des del moment que cal intervenir sobre la comunicació, tant quan aquesta es refereix al pacient, com quan ho fa a la família o els cercles pròxims, sense oblidar el paper de terapeuta que el logopeda deu tenir en la correcció de les anomalies detectades en la resta dels professionals que treballen al seu costat. A més, la prevenció és la principal arma amb què comptem per tal d'evitar el trastorn o les seqüeles, per aquest motiu en aquest camp la logopeda també té molt a aportar. Però tot això s'ha de basar en un bon coneixement del seu rol, juntament amb l'especialització en les tècniques d'aplicació a la gent gran amb demència, de manera complementària al coneixement de les característiques psicosocials d'aquest col·lectiu.