Saltar a continguts

Associació Alzheimer de Tàrrega i Comarca

Navegació

Menú principal

la malaltia d'Alzheimer

DEFINICIÓ DE LA MALALTIA D'ALZHEIMER

 La malaltia d'Alzheimer és una demència progressiva que produeix una degeneració de les cèl·lules cerebrals (neurones).

El seu origen és desconegut, malgrat que és una de les demències més freqüents. Actualment s'està investigant per trobar-ne la cura i a dia d'avui existeixen tractaments farmacològics i no farmacològics que alenteixen el deteriorament.

La malaltia d'Alzheimer fou descrita per primer cop l'any 1907 pel neuròleg Alois Alzheimer. Des de llavors fins avui dia, les investigacions han millorat exponencialment, però alhora han augmentat el nombre de casos de la malaltia.

La malaltia d'Alzheimer implica un deteriorament progressiu, principalment de l'esfera cognitiva: alteració de la memòria, de l'orientació, del llenguatge, etc. Símptomes que porten la persona a la pèrdua progressiva de l'autonomia i que acabarà incidint en la totalitat de les activitats de la vida diària. Al mateix temps, poden aparèixer símptomes psicològics i conductuals de la demència que dificulten la cura del malalt.

Imatge de complement
SÍMPTOMES INICIALS

- Pèrdua progressiva de la memòria

- Confusió i desorientació en temps i espai

- Dificultats en la parla

- Dificultats per concentrar-se

- Apatia

- Depressió

- Ansietat, Irritabilitat i agitació

- Aïllament social i manca d'iniciativa

- Desconfiança

- Dificultat per realitzar tasques quotidianes i prendre decisions

- Dificultats per seguir les normes socials 

- Tendència a dissimular i a amagar les dificultats

- Incontinència urinària i/o fecal ocasional

Aquestes pèrdues són canviants en fases inicials, i alguns dies es fan més evidents i d'altres no tant, És important destacar que si algú presenta un d'aquests símptomes o més, no necessàriament significa que pateix la malaltia. D'altra banda, cal que una persona amb aquests símptomes sigui avaluada per un metge o un equip especialitzat per tal de donar solucions als problemes del dia a dia i realitzar la rehabilitació necessària amb l'objectiu de mantenir el màxim temps possible les capacitats de la persona. 

-
Imatge de complement
CUIDAR EL CUIDADOR

Aquesta malaltia pot afectar els familiars i els cuidadors principals. Com a familiar es pateix un impacte afectiu a mesura que el malalt va disminuint les seves facultats. Per tant, és imprescindible que el cuidador principal aprengui a tenir cura d'ell mateix, sense culpabilitazar-se i aprenent a reconèixer les seves pròpies limitacions. Cal que no tingui por de demanar ajuda a familiars, amics, associacions, institucions i centres especialitzats, i que no descuidi la seva pròpia salut i benestar físic i emocional. Posar-se en mans dels especialistes adequats ens ajudarà a millorar el maneig del dia a dia.

Proposem:

- Mantenir les relacions socials habituals.

- Realitzar una dieta equilibrada i fer exercici fisic moderat.

- No descuidar les aficions: lectura, cinema, passeig, ...

- Informar-se de la possibilitat d'unir-se a un grup de suport a cuidadors.

- Sol·licitar informació al seu CAP (Centre d'Atenció Primària) sobre els recursos disponibles per a familiars de malalts d'Alzheimer com, per exemple, associacions de familiars de malalts d'Alzheimer, assitència a domicili, centres de dia, centres especialitzats en aquesta malaltia, teleassistència, el programa Respir o fins i tot un ingrés en una residència per la gent gran quan la situació ho requereixi.