Saltar a continguts

Associació Alzheimer de Tàrrega i Comarca

Navegació

Menú principal

Objectius

Imatge de complement
Ampliar imatge

 

L'AFATC té els següents objectius:

  • Facilitar, millorar i controlar l'assistència als malalts d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives per mantenir una qualitat de vida digna en tot el possible, procurant a la vegada que els serveis sanitaris, socials i altres poders públics siguin operatius a favor dels propis malalts.
  • Mantenir l'autonomia del malalt el màxim de temps possible amb les aules d'estimulació i tallers ocupacionls a fi de que el malalt no es desconnecti dels seu entorn familiar i social.
  • Prestar assistència social, moral i psicològic als familiars dels afectats per la malaltia.
  • Orientar, assessorar, informar i educar als familiars de malalts d'Alzheimer i patologies afins en qüestions legals, econòmiques, socials, psicològiques, mediques i ètiques.
  • Informar a les Administracions, societat en general i mitjans de comunicació de tot all`que faci referència al coneixement de la malaltia per sensibilitzar-los i poder-ne obtenir l'assistència integral adequada a cada cas.
  • Estimular la investigació en relació a la malaltia d'Alzheimer, amb tota la problemàtica que genera.
  • Mantenir els contactes oportuns amb les Administracions, Entitats i Associacions relacionades amb la malaltia, en qualsevol àmbit territorial.
  • Constituir-se en Fundació, Entitat Tutelar i qualsevol altre organització en favor dels malalts d'Alzheimer i altres patologies afins, i dels seus familiars, amb una finalitat de servei adequada a les possibilitats i necessitats del moment.
  • Creació de Centres de Dia, Residències i quelsevol altres organització en favor dels malalts d'Alzheimer i altres patologies afins, i dels seus familiars, amb una finalitat del servei adequada a les possibilitats i necessitats del moment.
  • Representar, quan s'escaiguim davant d'administració i altres institucions els interessos dels malalts i de les seves famílies.