Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transparència

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la resolució JUS/803/2012, de 27 d'abril i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6122 del 7 de maig de 2012 declara d'utilitat pública, entre altres, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Malalties Neurodeneratives de Tàrrega i Comarca (AFATC), núm. d'inscripció 2785, secció 1a, de la demarcació de Lleida.

Comptes anuals 2018

L'òrgan de govern de l'Associació és l'Assemblea General i es convoca de forma ordinària al menys un cop a l'any. A 31 de desembre de 2018, l'Associació compta amb 153 socis. A continuació, podreu visualitzar els comptes anuals de l'exercici 2018 i la memòria d'activitats.

Estatuts AFATC

Aquests estatuts han estat aprovats pel Departament de Justícia, Serveis Territorials de Lleida, el 17 de febrer de 2012.

Document Actions